Йосипівський заклад загальної середньої освіти був збудований в 1973 році. Побудований за типовим проектом, має два поверхи і розрахований на 150 учнів. Наразі працюють 3 кабінети початкової школи, кабінети історії, української мови та літератури, географії, математики, біології, комп’ютерний клас, клас для занять з дітьми з особливими освітніми потребами. На першому поверсі розташовані кабінети початкової школи.

Учні НУШ забезпечені всім необхідним для навчання: нові парти, ноутбуки, принтери, LEGO, ламінатор та увесь необхідний роздатковий матеріал для НУШ, підключені до мережі Інтернет. На другому поверсі розташовані навчальні кабінети для учнів 5-9 класів. Кабінет історії забезпечений історичними картами, ілюстративним роздатковим матеріалом, демонстраційною стінкою, портретами гетьманів та видатних історичних діячів України, партами. В кабінеті української мови та літератури є наочність (таблиці) з усіх тем та роздатковий матеріал, портрети письменників України, дошка та одномісні парти. Географічний кабінет підключений до мережі Інтернет, в наявності географічні карти, демонстраційний стіл та стінка, одномісні парти. В кабінеті математики є всі необхідні геометричні прилади для проведення занять та наявне підключення до мережі Інтернет, парти, дошка, дошка магнітна, набір «Портрети математиків», набір геометричних фігур, штангенциркулі, набір виміру площини, таблиці з математики, таблиці з математичними формулами, набір зі статики, терези, динамометри, вольтметри. Кабінет біології обладнений мультимедійним комплексом та має доступ да мережі Інтернет, в наявності демонстраційні таблиці по хімії та біології, роздатковий матеріал, парти, стіл демонстраційний, стінка демонстраційна, музичний центр, набір «Юний хімік», набір хімічного посуду, мікроскопи.

Комп’ютерний клас має 7 комп’ютерів підключених до мережі Інтернет та має навчальні програми, затверджені МОН України, з математики, хімії, біології, історії, інформатики.

Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені в установленому порядку (додаток 1) не в повному обсязі. Вакантні посади з англійської мови, музичного мистецтва, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам, що ними викладаються. Однак, через брак фахівців, англійська мова, трудове навчання, образотворче мистецтво та музичне мистецтво викладаються не фахівцями. Запити на вакансії робилися в Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка та Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини.

Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету визначається його спеціальністю згідно з документами про вищу освіту та післядипломну освіту.

Кожен працівник закладу освіти проходить обов’язковий профілактичний медичний огляд відповідно до законодавства, що відображено в його особистій медичній книжці.

Заклад має свідоцтво на право власності земельною ділянкою , видане

квітня 2021 року за № . Майно закладу закріплене за Вільшанською селищною радою. Є витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заклад освіти забезпечений приміщеннями для господарських потреб (склад, погріб). Окремо знаходиться котельна та склад для вугілля на 60 тонн.

Спортивний майданчик для проведення занять з фізичної культури обладнаний полем для гри в міні-футбол, сектором для стрибків у довжину, волейбольним майданчиком, сектор для атлетичних вправ. Футбольне поле розміром 45х 20 метрів. Спортивний зал розміром 18х8м обладнаний воротами для гри в гандбол, баскетбольними щитами, канатами. В наявності спортивний інвентар: мат гімнастичний, бруси гімнастичні паралельні, м’ячі футбольні та волейбольні, баскетбольні, диски для метання, стіл тенісний, козел гімнастичний, штанга, сітка футбольна, сітка волейбольна.

Майстерня 30 м.кв. Для проведення занять має верстаки слюсарні 6 штук, верстак з тисками 1 шт., станок круглопильний - 2шт., станок свердлильний – 1 шт., електроциркулярка – 1шт., набір слюсарних інструментів, пилки – 4шт., фуганок, столи столярні – 2шт., станки по дереву – 2шт., рубанок – 10шт..

Столова розрахована на 25 посадкових місць. У відповідності Державним санітарним нормам має проточну воду, бойлер, електроплиту, холодильник, забезпечена посудом, столовими приборами та столами в повному обсязі. Для забезпечення водою заклад має власну свердловину. На другому поверсі розташовані внутрішні туалети.

Навчальний заклад має бібліотеку, де в наявності є підручники та навчальна література, періодичні видання. Кожен учень забезпечений по одному примірнику підручника з кожного навчального предмета та можливий постійний доступ до електронної версії(підключено заклад до мережі Інтернет).

Забезпечення закладу навчально-методичною літературою відбувається переважно через бюджетне фінансування. Поповнення підручниками здійснюється через замовлення. Облік, утримання та передача в користування учнів здійснюється шкільною бібліотекою відповідно до нормативних документів. Облік бібліотечного фонду ведеться в інвентарних книгах. Фонд підручників відокремлений від фонду художньої літератури. Бібліотечно- бібліографічна класифікація книжкового фонду ведеться за таблицею для дитячих та шкільних бібліотек. Література розставлена в алфавітному порядку за розділами: художня література, українська література, зарубіжна література, дитяча література, довідкова, дидактична література, методична література.

Наявний бібліотечний фонд закладу освіти, який складається з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, відповідно до робочого навчального плану (800 примірників);

2) довідкової літератури:

словників перекладних з англійської мови 12 примірників;

тлумачних – 12 примірників, орфографічних словників – 15 примірників, словників іншомовних слів (українською мовою) – 5 примірників.

У закладі створюються умови для проведення навчально-виховного процесу, дотримуються вимоги пожежної безпеки та охорони праці, відповідними службами підписаний акт готовності до нового навчального року. Розроблена система управління охороною праці та безпеки життєдіяльності, яка введена в дію наказом від 04 грудня 2017 року. На початку навчального року видаються накази «Про організацію роботи з охорони праці», «Про організацію роботи в закладі освіти з питань збереження життя і здоров’я учнів». Розроблено та затверджено «Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності». У травні 2020 році працівники пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ №53).

Всі працівники забезпечені посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, безпеки життєдіяльності та журналами реєстрації інструктажів, проходять вчасно вступні, первинні, позапланові та цільові інструктажі. Класні керівники проводять інструктажі з учнями та щотижня проводять бесіди з безпеки життєдіяльності. Вчителі, які викладають фізичну культуру, трудове навчання, хімію проводять інструктажі на початку уроку та фіксують в журналах. Інструкції розроблені та затверджені, виданий наказ «Про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності». Щорічно проводяться Тижні охорони праці: перед початком навчального року – «Готовність закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період», протягом року – «Стан нормативно-правової бази закладу, умов і охорони праці. Аналіз стану та профілактика травматизму», «Безпечний стан будівель і споруд. Відзначення Всесвітнього Дня охорони праці».

Наказом затверджені відповідальні за електрогосподарство, безпечну експлуатацію будівель і приміщень, які щорічно проходять навчання та мають відповідні документи. До початку опалювального сезону проводяться всі необхідні випробування та складаються відповідні акти, підписуються Держнаглядохоронпраці, працівники котельні проходять відповідне навчання та отримують допуск до виконання робіт. На поверхах розміщені плани евакуації у разі виникнення пожежі. Вчасно проводиться перезарядка вогнегасників. У 2016 році заклад провів заміну старого даху на новий (за програмою ПРООН «Енергозберігаючі технології») з обробкою дерев’яних поверхонь конструкцій пожежозахисним розчином. За останні 5 років зафіксовано лише один випадок побутового травмування працівника та один випадок травмування учня на уроці фізичної культури з власної необережності. По кожному із випадків проведено розслідування та складені відповідні акти.

Кiлькiсть переглядiв: 49

Коментарi